7 bước phân tích báo cáo tài chính trong kinh doanh

Việc phân tích báo cáo tài chính là kỹ năng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Tuy nhiên để làm việc đó hiệu quả không hề đơn giản chút nào. Chính vì vậy, bài viết này, Abbycard.com sẽ chia sẻ tới các bạn 7 bước phân tích báo cáo tài chính trong kinh doanh giúp bạn thực hiện công việc này đúng cách và chính xác hơn.

1.Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền…

báo cáo tài chính

Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.

Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm:

– Báo cáo của Ban giám đốc

– Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh báo cáo tài chính

2.Các bước phân tích báo cáo tài chính

các bước

 Bao gồm 7 bước chủ yếu khi phân tích báo cáo tài chính

Bước 1: Xác định các đặc điểm kinh tế

Đầu tiên, phải phân tích xác định cũng như thông rõ về chuỗi giá trị của ngành công nghiệp phục vụ cho các hoạt động mà liên quan tới công ty.

Các hoạt động bao gồm: Sản xuất sản phẩm/ dịch vụ, phân phối, mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter…

Bước 2:  Xác định chiến lược của công ty

Tiếp theo, hãy xem bản chất của sản phẩm/ dịch vụ do công ty sản xuất gồm: tính độc đáo, mức lợi nhuận, sự tương tác từ khách hàng, chi phí truyền thông.

Ngoài ra, các yếu tố như tích hợp chuỗi cung ứng, đa dạng hóa địa lý và đa dạng hóa ngành cũng cần được xem xét.

Bước 3: Đánh giá chất lượng báo cáo tài chính của công ty

Cần xem xét kỹ những báo cáo tài chính trong bối cảnh công ty xem có đúng với chuẩn mực hiện thời hay không. Phải tự trả lời rằng liệu từ bảng cân đối này có thể khái quát toàn diện tình hình kinh tế của công ty.

Việc đánh giá báo cáo lưu chuyển nguồn vốn tiền tệ giúp hiểu rõ được tình hình hiện tại của công ty. Từ hoạt động, đầu tư, cho tới những chi phí phụ trợ cho sản xuất, nguồn thu chi ra sao… Vì nó ít nhiều cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới tổ chức.

Bước 4:  Phân tích lợi nhuận và rủi ro hiện tại

Đây là bước mà các chuyên gia tài chính hay CFO thực sự có thể tăng thêm giá trị trong công cuộc đánh giá công ty thông qua báo cáo tài chính. Dĩ nhiên công cụ phân tích phổ biến nhất là tỷ lệ BCTC vì nó liên quan tới thanh khoản, quản lý tài sản, lợi nhuận, công nợ quản lý/ bảo hiểm/ rủi ro/ định giá thị trường.

Đối với khả năng sinh lời, có hai vấn đề cần kiểm soát kỹ: lợi nhuận là hoạt động của công ty liên quan đến tài sản – không phụ thuộc vào cách công ty đầu tư vào các tài sản đó và lợi nhuận từ các cổ đông.

Bước 5:  Lập báo cáo tài chính dự báo

Mặc dù rất khó khăn để các chuyên gia tài chính phải đưa ra những giả định hợp lý về tương lai cho công ty cũng như xác định xem các giả định này sẽ tác động như thế nào đến cả dòng tiền và nguồn đầu tư.

Thông thường những dạng báo cáo như thế này sẽ theo hình thức pro-forma. Tức dựa trên các kỹ thuật chẳng hạn như phần trăm của phương pháp tiếp cận bán hàng.

Bước 6:  Giá trị công ty

Mặc dù có rất nhiều phương pháp xác định giá trị công ty nhưng phổ biến nhất vẫn là phương pháp định giá theo giá trị nội tại.

Giá trị của công ty được xác định theo phương pháp trên được gọi là giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp.

Nó phản ánh giá trị thực chất, giá bán từng phần các tài sản hiện có của doanh nghiệp ở thời điểm định giá.

Bước 7:  Các bước tiếp theo

Sau khi phân tích và báo cáo tài chính của công ty được hoàn thành, sẽ có thêm vài câu hỏi cần được trả lời: “Liệu công ty chúng ta có thể thực sự tin tưởng những con số đang được cung cấp không?” Hay “Có điều gì bất thường về kế toán đã được báo cáo?”

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin về quy trình báo cáo tài chính. Mong là bạn đã trang bị cho mình đầy đủ thông tin sau khi đọc bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *