Xây dựng mối quan hệ với khách hàng là một chiến lược kinh doanh bền vững và rất nhân văn. Không chỉ mang lại giá trị vật chất cho doanh nghiệp, chiến lược này còn vun đắp giá trị tinh thần cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Nghệ Thuật Xây Dựng Chiến Lược Mối Quan Hệ Với Khách Hàng Hiệu Quả

Một mối quan hệ tốt sẽ làm tăng giá trị thực tế trong nhận thức của khách hàng. Giá trị đó có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức sau

Đơn giản hóa cuộc sống hay công việc của khách hàng

Hãy tìm hiểu xem khách hàng gặp những trở ngại và bất tiện nào trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn. Bạn có thể làm gì để đơn giản hóa và giải quyết vấn đề đó giúp khách hàng để tạo ra sự vượt trội với những đối thủ trong ngành. Ngày nay với sự phát triển của Internet và công nghệ, cơ hội tối ưu cuộc sống của khách hàng đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều.

Lợi ích liên tục

Microsoft có được mối quan hệ nhờ vào việc thông tin liên tục cho những người sử dụng phần mềm về những cập nhật quan trọng mà khách hàng có thể tải về miễn phí.

Khi khách hàng đã chi tiền cho sản phẩm và dịch vụ của bạn, hãy xem họ như một người bạn, mang lại cho họ nhiều giá trị hơn. Khách hàng luôn thỏa mãn với cảm giác được quan tâm và tôn trọng.

Dịch vụ được cá nhân hóa.

Nhiều khách sạn đã triển khai các phương pháp cá nhân hóa để phục vụ những du khách thường xuyên bằng cách lưu trữ thông tin đăng ký và thị hiếu khách hàng trong cơ sở dữ liệu toàn hệ thống. Điều này giúp các nhân viên xử lý nhanh việc đăng ký, đáp ứng dịch vụ như khách hàng mong muốn và cộng thêm tính chất cá nhân trong dịch vụ:

“Chào mừng ông X đã quay trở lại khách sạn ABC. Chúng tôi có phòng không hút thuốc dành cho ông. Ông vẫn còn thích đọc tờ Wall Street Journal cùng bữa điểm tâm có cà phê, mứt và bánh mì chứ?”.

Có khách hàng nào không cảm thấy tuyệt vời khi nghe những câu này chứ. Thậm chí họ sẽ còn cảm thấy vui vẻ khi chi tiền cho tổ chức của bạn.

Đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng.

Hầu hết các công ty bán sản phẩm và dịch vụ theo một quy cách chung cho tất cả mọi người. Nếu bạn có thể phát triển khả năng đáp ứng theo mỗi nhu cầu đặc biệt của các cá nhân khách hàng, bạn sẽ xây dựng được mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ hơn với họ.

Liên hệ cá nhân.

Thay vì chuyển các cuộc gọi đến của khách hàng cho bất kỳ nhân viên dịch vụ khách hàng nào đang có mặt, hãy giao một nhóm khách hàng cho một nhân viên phụ trách riêng để cuộc giao dịch mang tính chất cá nhân nhiều hơn.

Liên tục tìm hiểu.

Nhiều công ty dùng phương pháp CRM (Customer Relationship Management - Quản lý Mối quan hệ Khách hàng) để hiểu và phục vụ tốt hơn những khách hàng trung thành và có khả năng đem lại nhiều lợi nhuận nhiều nhất. Phương pháp CRM này thiết lập các điểm tiếp xúc giữa khách hàng và công ty, và xem mỗi điểm như một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về nhu cầu khách hàng. Một chiến lược dựa trên mối quan hệ khách hàng có thể đem lại những kết quả đầy sức thuyết phục cũng như lòng trung thành mạnh mẽ của khách hàng.