Tin tức

  • Cập nhật thông tin từ chuyên gia chăm sóc khách hàng

Hãy Chăm Sóc Khách Hàng Như Với Người Yêu

Bạn có biết 80% doanh thu đến từ 20% khách hàng thân thiết. Có được khách hàng đã khó, kết nối và giữ chân khách hàng còn khó hơn. Vì vậy, hãy coi khách hàng của bạn là tài sản, từ đó có kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn tài sản này. Có thể coi khách hàng của bạn là một cô gái, chàng trai bạn muốn yêu thì việc chăm sóc khách hàng cũng giống như bạn đang hẹn hò vậy.

Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết là gì?

Để tạo ra 1 chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết (Customer loyalty program) thật sự hiệu quả thì người thực hiện phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi: Khách hàng thân thiết là ai? Làm thế nào để đánh giá tính hiệu quả của một chương trình khách hàng thân thiết? Nên làm gì và bắt đầu từ đâu? Những mô hình phổ biến nhất của customer program? Customer lock-in và switching cost là gì và ảnh hưởng đến chương trình thành viên như thế nào? …  Do đó, loạt bài viết về dịch vụ chăm sóc khách hàng từ Abby hi vọng sẽ giúp các bạn đang trong ngành dịch vụ sẽ có cái nhìn rõ hơn và đề ra chiến lược hiệu quả hơn.