Các loại sổ kế toán hiện nay mà bất cứ ai muốn khởi nghiệp đều nên biết

Các loại sổ kế toán hiện nay mà bất cứ ai muốn khởi nghiệp đều nên biết là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

1. Các loại sổ kế toán hiện nay

Mỗi doanh nghiệp chỉ sở hữu một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

  • Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ Nhật ký, Sổ cái.
  • Sổ kế toán khía cạnh gồm: Sổ, thẻ kế toán yếu tố.

Nhà nước quy định đề nghị về dòng sổ, nội dung và bí quyết ghi chép đối có những mẫu Sổ dòng, sổ Nhật ký; quy định sở hữu tính hướng dẫn đối có những cái sổ, thẻ kế toán khía cạnh.

hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15

Sổ kế toán tổng hợp- một trong Các loại sổ kế toán

a. Sổ Nhật ký

Sổ Nhật ký dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong 1 niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đấy. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên có của đa số những tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

Sổ Nhật ký nên phản ánh gần như những nội dung sau:

  • Ngày, tháng ghi sổ;
  • Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng khiến cho căn cứ ghi sổ;
  • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

b. Sổ cái

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo những tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho nhà hàng. Số liệu kế toán trên Sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động chế tạo, buôn bán của siêu thị.

Sổ cái nên phản ánh gần như những nội dung sau:

  • Ngày, tháng ghi sổ;
  • Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán sử dụng khiến cho căn cứ ghi sổ;
  • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan tới những đối tượng kế toán thiết yếu cần theo dõi khía cạnh theo đề nghị quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết sản xuất những thông tin chuyên dụng cho cho việc quản lý từng mẫu tài sản, nguồn vốn, doanh thu, giá tiền chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ cái.

Số lượng, kết cấu các sổ kế toán yếu tố không quy định bắt buộc. các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ kế toán khía cạnh và yêu cầu quản lý của siêu thị để mở các sổ kế toán khía cạnh nhu yếu, ưng ý.

Hệ thống sổ kế toán theo quyết định 15

Mỗi đơn vị kế toán chỉ có 1 hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất cho 1 kỳ kế toán năm. Công ty phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại công ty và bắt buộc quản lý để mở đủ những sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán khía cạnh thiết yếu.

hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15

2. Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp theo quyết định 15

STT Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán
Nhật ký chung Nhật ký sổ cái Chứng từ ghi sổ Nhật ký – Chứng từ
1 2 3 4 5 6 7
01 Nhật ký – Sổ cái S01-DN x
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DN x
03 Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ S02b-DN x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) S02c1-DN

S02c2-DN

x

x

05 Sổ Nhật ký chung S03a-DN x
06 Sổ nhật ký thu tiền S03a1-DN x
07 Sổ nhật ký chi tiền S03a2-DN x
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DN x
09 Sổ nhật ký bán hàng S03a4-DN x
10 Sổ Cái ( dùng cho hình thức Nhật ký chung) S03b-DN x
11 Nhật ký – Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê gồm nhật ký – chứng từ từ số 1 đến 10 và bảng kê từ số 1 đến 11 S04-DN

S04a-DN

S04b-DN

x

x

x

12 Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ) S05-DN x
13 Bảng cân đối số phát sinh S06-DN x x
14 Sổ quỹ tiền mặt S07-DN x x x
15 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN x x x
16 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S010-DN x x x x
17 Sổ tiền gửi ngân hàng S08-DN x x x x
18 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S11-DN x x x x
19 Thẻ kho (Sổ kho) S12-D x x x x
20 Sổ tài sản cố định S21-DN x x x x
21 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S22-DN x x x x
22 Thẻ TSCĐ S23-DN x x x x
23 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S31-DN x x x x
24 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S32-DN x x x x
25 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S33-DN x x x x
26 Sổ chi tiết tiền vay S34-DN x x x x
27 Sổ chi tiết bán hàng S35-DN x x x x
28 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S36-DN x x x x
29 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S37-DN x x x x
30 Sổ chi tiết các tài khoản S38-DN x x x x
31 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết S41-DN x x x x
32 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch S42-DN x x x x
33 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S43-DN x x x x
34 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S44-DN x x x x
35 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S45-DN x x x x
36 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S51-DN x x x x
37 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S52-DN x x x x
38 Sổ theo dõi thuế GTGT S61-DN x x x x
39 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S62-DN x x x x
40 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S63-DN x x x x
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

3. Lời kết

Các doanh nghiệp cần áp dụng đúng hệ thống sổ sách kế toán trong nghiệp vụ của mình theo quyết định 15.

Sổ sách kế toán không chỉ có tác dụng tập hợp số liệu một cách có hệ thống từ các bản chứng từ kế hoạch mà quan trọng hơn là giúp cho kế toán trong việc hệ thống hóa, tổng hợp số liệu, lập báo cáo kế toán và cung cấp thông tin phục vụ cho các nhà quản lý.

Đối với nhân viên kế toán nói chung, nó giúp cho họ dễ dàng hơn trong quá trình làm việc.

Nếu phát hiện có sai sót ở sổ cái, nhân viên kế toán có thể sử dụng sổ chi tiết để đối chiếu rồi điều chỉnh lại cho đúng, tác dụng rất lớn trong việc giảm thiểu thời gian để tìm nguồn gốc của sự sai sót.

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *