Chi nhánh sử dụng hóa đơn của công ty mẹ thì hạch toán như nào?

Chi nhánh sử dụng hóa đơn của công ty mẹ thì hạch toán như nào là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

1. Hướng dẫn kê khai thuế khi chi nhánh sử dụng hóa đơn của công ty mẹ

Theo khoản 1b điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định và hướng dẫn thi hành điều luật quản lý thuế với nội dung như sau:

“Nếu đơn vị nộp thuế có đơn vị thuộc cơ sở kinh doanh ở đơn vị cấp tỉnh và thành phố cùng với đơn vị mà cơ quan có người nộp thuế ở trụ sở chính thì phải kê khai thuế gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc kế toán thuế.

Trong trường hợp đơn vị phụ thuộc là công ty con có được con dấu và tài khoản tiền gửi ngân hàng trực tiếp bán hàng, dịch vụ phải kê khai đầy đủ về thuế GTGT đầu vào, đầu ra nếu có nhu cầu kê khai và nộp thuế riêng thì phải đăng ký để sử dụng cho hóa đơn riêng đó.”

chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ

Công ty con muốn nộp thuế riêng phải đăng ký sử dụng hóa đơn

2. Hướng dẫn sử dụng về hóa đơn trực thuộc khi Chi nhánh sử dụng hóa đơn của công ty mẹ

Thông tư 39/2014/TT-BTC, khoản 2 điều 8

Khi sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ, công ty sẽ căn cứ vào quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Theo đó, khoản 2 điều 8 của Thông tư hướng dẫn về việc sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ như sau:

“Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

Đối với hóa đơn do Cục Thuế đặt in, tên Cục Thuế được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Thông tư 39/2014/TT-BTC, khoản 4 điều 9

Ngoài ra, các công ty có thể tham khảo thêm tại khoản 4 điều 9 với nội dung như sau:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để mọi tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

chi nhánh sử dụng hóa đơn chung với công ty mẹ

Công ty căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC để hạch toán hóa đơn

Quy định từ ngày 12/06/2017

Quy định từ ngày 12/06/2017 người nộp thuế phải gửi mẫu theo quy định tại TB01/AC thì chậm nhất là 2 ngày trước khi doanh nghiệp sử dụng theo TT37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC 206/2015/TT-BTC.

Nếu doanh nghiệp sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ mà thực hiện kê khai thuế riêng: đơn vị và cá nhân có những đơn vị trực thuộc, chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức mà thực hiện kê khai thuế GTGT riêng biệt thì thực hiện kê khai thuế theo từng đơn vị trực thuộc, lúc này chi nhánh đơn vị sử dụng thông báo phát hành tới cơ quan quản lý trực tiếp.

Nếu doanh nghiệp kê khai chung tại trụ sở chính trong trường hợp mà tổ chức có những đơn vị trực thuộc chi nhánh và sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng thực hiện kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, thì đơn vị chi nhánh sẽ không phải làm thông báo phát hành hóa đơn.”

Hóa đơn, chứng từ cũng là bằng chứng chủ yếu ghi lại các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi DN giúp đưa ra các báo cáo về tình hình hoạt động một cách chuẩn xác nhất, và làm tiền đề cho những hoạch định mang tính chiến lược của DN đó.

Quản lý tốt hóa đơn, chứng từ thể hiện được quy trình chặt chẽ của DN, tránh lãng phí, thất thoát. Mỗi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống hóa đơn, chứng từ, sổ sách minh bạch, có số liệu phản ánh rõ ràng các hoạt động kinh doanh để đảm bảo công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán tốt nhất.

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *