Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Trong kinh doanh, các doanh nghiệp tất yếu sẽ phát sinh các loại chi phí, chúng rất đa dạng và phức tạp. Để quản lý được các chi phí thì việc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là rất quan trọng. Chính vì vậy, bài viết này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về yêu cầu và ý nghĩa của kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

1. Chi phí bán hàng là gì?

Chi phí bán hàng là chi phí biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa liên quan trực tiếp đến khâu bảo quản tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định. Chi phí bán hàng được bù đắp bởi doanh thu trong kỳ và là một bộ phận chi phí quan trọng trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện công tác quản lý bao gồm: quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý khác. Xét về mặt bản chất, đó là những chi phí phục vụ gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nó đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách bình thường. Đây là những chi phí tương đối ổn định.

chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Yêu cầu về kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Trong thực tế, khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng sẽ dẫn đến lợi nhuận giảm. Do đó, mục tiêu của công tác quản lý chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là hạn chế tới mức thấp nhất các khoản chi phí bất hợp lý, nâng cao được hiệu quả kinh doanh mà vẫn đảm bảo phục vụ văn minh thương nghiệp.

Chi phí có vai trò rất quan trọng đối với quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp, chính vì vậy các thông tin tổng hợp chi tiết luôn phải được thu thập kiểm tra giám sát. Yêu cầu quản lý tổng mức phí phải chặt chẽ sao cho có thể giảm tối thiểu chi phí để thu được nhiều lợi nhuận. Việc quản lý tổng mức phí tốt sẽ có những thông tin đầy đủ giúp cho việc quản lý của cấp trên được thuận tiện và có thể đưa ra những quyết định kịp thời, cần thiết.

Đối với những khoản phát sinh theo địa điểm như những khoản chi phí phát sinh ở các đơn vị phụ thuộc (cửa hàng, kho,…) được theo dõi và kế toán trực tiếp, còn những chi phí liên quan đến nhiều địa điểm thì cần phải phân bổ hợp lý, khoa học đối với từng khoản chi phí. Để thực hiện tốt kế toán theo địa điểm phát sinh cần phải tổ chức công tác kế toán, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc và kiểm tra tình hình thực, chỉ tiêu chi phí một cách chặt chẽ.

kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Ý nghĩa của việc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Việc xác định kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, việc kế toán được thực hiện qua các mặt sau:

  • Làm cơ sở cho tập hợp chi phí của kỳ đó, giúp doanh nghiệp xác định chính xác lợi nhuận và hiệu quả kinh tế của mình.
  • Làm cơ sở cho việc phấn đấu giảm chi phí trên cơ sở thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh diễn ra gay gắt, quyết liệt cho nên giá cả có ý nghĩa quan trọng.
  • Làm tiền đề cho công tác lập kế hoạch, điều tra phân tích cho cơ quan quản lý trực tiếp, kiểm soát được hoạt động kinh tế của doanh nghiệp tránh hiện tượng ghi tăng chi phí làm sai lệch kết quả kinh doanh, ngoài ra còn được dùng để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng chi phí so với kế hoạch kinh doanh để từ đó sử dụng chi phí hợp lý hơn, đưa ra quyết định quản lý thích hợp giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

phần mềm quản lý bán hàng của Nhanh.vn

Hy vọng bài viết trên cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *