Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là gì? Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn kinh doanh

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là gì? Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn kinh doanh là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu ngay chủ đề này nhé!

1. Vốn kinh doanh là gì?

Theo quản điểm của Marx, ông cho rằng: ” Vốn chính là tư bản, là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu vào của quá trình sản xuất “.

Nhìn chung qua nhiều giai đoạn đúc kết trong quá trình sản xuất và phát triển kinh doanh mà nền kinh tế đã có thể khái quát chính xác định nghĩa về vốn kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay.

Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh

Vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

Vốn là yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, được sử dụng để sane xuất ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường.  Như vậy, vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ vật tư, tài sản, được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, vốn cũng đồng thời được coi là một hàng hóa đặc biệt trong kinh doanh.

Các doanh nghiệp muốn hoạt động và sử dụng các nguồn vốn thì phải đảm bảo một số các điều kiện sau:

– Phải khai thác các nguồn vốn một cách triệt để ( tức là đồng vốn phải luân chuyển trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh nghiệp)

– Phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm

– Phải có phương pháp quản lý vốn một cách có hiệu quả( Không để nguồn vốn bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích…)

2. Nguyên tắc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

– Sử dụng đồng vốn có mục đích rõ ràng

– Sử dụng đồng vốn có lợi ích và tiêt kiệm nhất

– Sử dụng đồng vốn một cách hợp pháp

– Kiểm tra các chi tiêu tài chính về an toàn hiệu quả

– Tính toán kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư

– Mở rộng thị trường thông qua các chính sách bán hàng

– Kiểm soát tốt các chi phí duy trì hoạt động

3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là gì?

Nguồn vốn kinh doanh là nguồn gốc của vốn, là toàn bộ vốn để đảm bảo đầy đủ nhu cầu về tài sản cho doanh nghiệp giúp quá trình kinh doanh được tiến hành liên tục và có hiệu quả.

Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh

Phân tích hiệu quả vốn kinh doanh là một cách tối ưu hóa hoạt động kinh doanh

Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

– Nợ phải trả

– Nguồn vốn chủ sở hữu

Đồng thời vốn kinh doanh được phân loại thành:

– Vốn cố định

– Vốn lưu động

Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhằm đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.

4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm

+ Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế ( lợi nhuận sau thuế ) cho doanh thu.

+ Nó phản ánh số lợi nhuận sau thuế trong 100 đồng doanh thu.

– Doanh lợi vốn chủ sở hữu: phản ánh khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu

+ Doanh lợi vốn chủ sỡ hữu = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sỡ hữu.

+ Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt.

Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh

Hiệu quả của vốn kinh doanh phụ thuộc vào nhiều chỉ tiêu đánh giá

Doanh lợi tài sản ( ROA )

+ Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng sinh lời của một đồng vốn đầu tư cho biết một đồng giá trị tài sản bỏ ra kinh doanh đem lại bao nhiêu lợi ích sau thuế.

+ Doanh lợi tài sản = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản.

+ Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt.

– Để xem xét hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp người ta thường xem xét chỉ tiêu doanh lợi vốn (hệ số sinh lời của tài sản)

+ Hệ số sinh lời của tài sản = ( Lợi nhuận + tiền lãi ) / Tổng tài sản.

+ Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng sinh lời của một đồng vốn đầu tư ( hoặc chỉ tiêu hoàn vốn đầu tư ).

Bốn chỉ tiêu này cho chúng ta cái nhìn tổng thể về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Đến đây bài viết của abby card cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết trên đây hữu ích với các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *