Kinh doanh ngoại hối là gì? Đặc điểm, vai trò của loại hình kinh doanh này

Kinh doanh ngoại hối là gì? Đặc điểm, vai trò của loại hình kinh doanh này là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu ngay chủ đề này nhé!

1. Kinh doanh ngoại hối là gì?

Tìm hiểu chung

Kinh doanh ngoại hối, theo nghĩa hẹp chỉ đơn thuần là việc mua bán các đồng tiền của các quốc gia khác nhau.

Theo nghĩa rộng thì loại hình kinh doanh này bao gồm việc mua bán ngoại tệ, các chứng từ bán ngoại tệ nhằm đảm bảo số dư tài khoản ngoại tệ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế và tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỷ giá và lãi suất của các đồng tiền khác nhau.

Hay nói cách khác, kinh doanh ngoại hối về cơ bản là hoạt động mua bán, đầu tư, cho vay, đầu cơ ngoại tệ của các tổ chức tín dụng hoặc phi tín dụng và các công ty lớn trên thị trường trong và ngoài nước được phép tham gia loại hình kinh doanh này

Với mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh thông qua chênh lệch về tỷ giá và lãi suất.

Kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam hiện nay

Kinh doanh ngoại hối là hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Phân loại

– Kinh doanh ngoại hối tiền mặt (đồng tiền của một quốc gia khác hoặc đồng ngoại tệ bằng kim loại, tiền giấy, séc du lịch và các công cụ thanh toán khác) chủ yếu liên quan đến hoạt động du lịch và có doanh số giao dịch rất nhỏ so với KDNT chuyển khoản.

– Kinh doanh ngoại hối chuyển khoản được thực hiện nhờ vào các lệnh chuyển qua mạng thông tin thanh toán. Những lệnh này chỉ định việc ghi Có vào tài khoản của một đồng tiền nước này và ghi Nợ vào tài khoản của một đồng tiền nước khác. Tiền gửi được chuyển từ tài khoản của người bán sang tài khoản của người mua thông qua các lệnh chuyển tiền bằng điện tín, hối phiếu…

2. Đặc điểm của kinh doanh ngoại hối

 Lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro

+ Rủi ro về tỷ giá: là loại rủi ro đặc trưng trong loại hình kinh doanh này. Nó sẽ xuất hiện khi ngân hàng có trạng thái thừa hoặc thiếu của một loại ngoại tệ nào đó. Khi ngoại tệ này lên giá thì trạng thái thừa sẽ có lợi, còn trạng thái ngoại tệ thiếu sẽ bất lợi và ngược lại. Trong quá trình kinh doanh mua bán hàng ngày, trạng thái ngoại tệ luôn biến động nên đơn vị kinh doanh luôn có khả năng gặp rủi ro do sự biến động của tỷ giá.

+ Rủi ro về lãi suất: so với rủi ro về tỷ giá, rủi ro về lãi suất ít có ý nghĩa hơn nhưng với khối lượng tín dụng lớn thì cũng gây ra những thiệt hại đáng quan tâm. Do các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại nước ta còn đơn giản nên ảnh hưởng chưa rõ nét.

+ Rủi ro về thị trường: rủi ro này được hình thành dựa trên những biến động của tỷ giá và lãi suất trong hoạt động kinh doanh này. Rủi ro thị trường xuất hiện do có những phản ứng từ phía các định chế tài chính đối với những sự kiện hữu hình hay vô hình, dẫn đến những phán đoán về rủi ro tỷ giá hay lãi suất trong tương lai.

Kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam hiện nay

Kinh doanh ngoại hối tồn tại nhiều rủi ro

Là hoạt động phức tạp, đặc trưng cho nền kinh tế thị trường hiện đại

Xuất phát từ nhu cầu sử dụng và trao đổi hàng hóa toàn cầu mà hoạt động kinh doanh ngoại hối được phát triển và kéo theo sự vận động của nền kinh tế thị trường hiện đại. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trong nền kinh tế thị trường hiện đại đã không chỉ còn là sự vận động hàng hóa, cung cầu trong phạm vi một lãnh thổ mà là hướng đến toàn cầu, vượt khỏi ranh giới một quốc gia.

Có sự tham gia của nhiều đồng tiền khác nhau trong một giao dịch

Phương thức giao dịch, kinh doanh đa dạng

Chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật

3. Vai trò của kinh doanh ngoại hối 

Loại hình kinh doanh này được xem là một trong những hoạt động kinh doanh ngân hàng xuất hiện sớm nhất dưới dạng đổi tiền nhằm đáp ứng nhu cầu của các thương nhân thuộc các quốc gia khác nhau.

Đối với nền kinh tế

+ Làm tăng nguồn dự trữ ngoại hối quốc gia

+ Góp phần hoàn thiện chính sách tỷ giá và lãi suất

+ Góp phần điều tiết cung cầu trên thị trường ngoại hối

+ Góp phần đảm bảo ổn định nội tệ

+ Góp phần sử dụng hiệu quả nguồn ngoại hối của các tổ chức kinh tế nói riêng và của quốc gia nói chung

Kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam hiện nay

Kinh doanh ngoại hối được xem là hình thức kinh doanh ngân hàng

Đối với chủ thể là người kinh doanh

+ Đảm bảo nguồn vốn trong thanh toán quốc tế

+ Phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh

+ Gia tăng thu nhập cho các chủ thể kinh doanh

Như vậy, trên đây là những thông tin cần biết về kinh doanh ngoại hối trong nền kinh tế hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *