Liên hệ

Công ty Cổ phần Shoppie Việt Nam

Thành lập: 05/2016
CEO: Vũ Anh Đức

Hotline: 024.625.92.111

Mail: phuc.nguyen@abbycard.com

Đc: Tầng 6, Tòa nhà văn phòng số 7 Nguyên Hồng, Hà Nội