Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng hiện nay

Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng hiện nay là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

1. Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân

1.1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân nhằm góp phần cho sự phát triển của đất nước.

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Theo đó, thuế TNCN được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Do đó việc nộp thuế thu nhập cá nhân cũng góp phần làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

1.2. Đối tượng phải nộp thuế TNCN

Đối tượng phải nộp thuế TNCN gồm:

– Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế

– Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

1.3. Mục đích của việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Mục đích của việc nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng là :

– Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại

– Xử lý nhanh chóng khi nộp các loại giấy tờ khai báo thuế qua mạng

2. Quản lý thuế thu nhập cá nhân

2.1. Khái niệm quản lý thuế thu nhập cá nhận

Quản lý thuế thu nhập cá nhân là quá trình Nhà nước sử dụng hệ thống các công cụ và phương pháp quản lý thuế TNCN tác động lên quan hệ phát sinh trong quản lý thuế TNCN làm cho chúng vận động theo đúng quỹ đạo mong muốn của nhà quản lý nhằm đạt được các mục tiêu quản lý thuếTNCN.

2.2. Nội dung quản lý thuế thu nhập cá nhân

Quản lý thuế TNCN là một bộ phận của quản lý thuế,, do đó nội dung cơ bản của pháp luật quản lý thuế TNCN cũng abo hàm những nội dung được quy định tại Luật quản lý thuế. Theo đó, chủ thể thực hiện quản lý TNCN các nội dung về:

– Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế

– Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế

– Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

– Thông tin về người nộp thuế

– Kiểm tra thuế, thanh tra thuế

– Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

– Xử lý vi phạm pháp luật về thuế

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân

Hoạt động quản lý thuế TNCN chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố này tác động qua lại giữa yếu tố khách quan và chủ quan. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế là phải hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý thuế TNCN, để từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hạn chế những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực và phát huy yếu tố tích cực

Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc quản lý thuế TNCN là:

– Chính sách pháp luật của Nhà nước về hệ thống thuế, trong đó có thuế TNCN

– Hệ thống văn bản pháp luật về thuế TNCN

– Điều kiện kinh tế

– Ý thức chấp hành luật của đối tượng nộp thuế

Ngoài ra, quản lý thuế TNCN còn chịu tác động của yếu tố chủ quan:

– Cơ sở vật chất của ngành thuế

– Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế

– Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật thuế TNCN, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm

3. Các bước để nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng nhanh chóng

Bước 1: Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ xác định tổng thu nhập và giảm trừ

– Hồ sơ về thu nhập như lương thưởng, bảng tính tổng thu nhập mang tính chất tiền lương, tiền công

– Các khoản giảm trừ như:

+ Bảo hiểm (phần người lao động phải chịu)

+ Giảm trừ bản thân

+ Các phần ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học,…

Bước 2: Tiến hành đăng nhập hệ thống online để kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đặng nhập vào hệ thống website thuế điện tử

+ Truy cập đường link website: http://thuedientu.gdt.gov.vn 

+ Vào hệ thống thuế điện tử → Cá nhân → Vào Đăng nhập (nhập MST, Mã kiểm tra → Tiếp tục).

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Tiếp theo màn hình hiển thị, CLICK vào đăng nhập để tiếp tục

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Tiếp đến gõ MÃ SỐ THUẾ , MÃ KIỂM TRA và CLICK vào “Tiếp tục”

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Tại bước này nếu chưa có MST thì cần phải đăng ký mã số thuế TNCN trước. Thông thường các bạn làm ở doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã đăng ký mã số thuế cá nhân rồi.

Nếu đã có Mã số thuế thu nhập cá nhân mà không nhớ có thể tra cứu MST TNCN và các thông tin như nơi cấp mã số thuế TNCN, tra cứu ngày cấp mã số thuế, ….

Ở phần Đăng nhập: → Nhập ngày cấp MST (nếu không nhớ ngày cấp, xem hướng dẫn tra cứu MST TNCN phía trên).

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Tiếp đến, CLICK vào đăng nhập để bắt đầu chi tiết quá trình Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019.

Truy cập vào phân hệ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

+ Có thể lựa chọn lập tờ khai quyết toán TNCN trên phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc phần mềm HTKK mới nhất (hỗ trợ kê khai) HOẶC kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến.

+ Trong khuôn khổ bài này, Nhanh.vn hướng dẫn các bạn cách thực hiện QTT TNCN trực tuyến; các bạn thực hiện như sau:

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

+ Hoàn thiện các thông tin cơ bản như:

* Tên người gửi (*): Là tên của bạn hoăc người nộp hộ nhé;

* Địa chỉ liên hệ (*): là địa chỉ của bạn;

* Điện thoại liên hệ (*): Là số điện thoại, nếu có sai sót vướng mắc CQT có thể liên lạc vào hướng dẫn lại bạn;

* Địa chỉ Email (*): Là email bạn sử dụng, có thể nhận phản hồi từ CQT;

* Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế cá nhân (TT92/2015)

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Nhập các thông tin để nộp thuế thu nhập cá nhân

Và hoàn thiện các ô tương theo hướng dẫn

Chọn tờ khai: Là tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

Ứng dụng sẽ đưa thành 02 trường hợp lớp, mỗi trường hợp các bạn xem mình thuộc trường hợp nào thì tích theo hướng dẫn bên dưới nhé:

+ Trường hợp 1: Người nộp thuế (NNT) kê khai trực tiếp với CQT (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả (chọn CQT ở phần tra cứu MST).

Loại tờ khai: tờ khai chính thức/bổ sung.

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Người nộp thuế trực tiếp kê khai và không khấu trừ nguồn

Trường hợp 2: Người nộp thuế không kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (Đơn vị chi trả khấu trừ tại nguồn), sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc trong năm, xuất hiện 2 trường hợp.

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Người nộp thuế không trực tiếp kê khai thuế và đã khấu trừ nguồn

Trường hợp 2.1: Các bạn nhấn vào ô có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

a. Tại thời điểm quyết toán NNT đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập thông tin MST của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

=> Nhập Mã số thuế của tổ chức chi trả thu nhập, nơi đăng ký giảm trừ bản thân cho bản thân

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

b. Tại thời điểm quyết toán NNT không làm việc cho tổ chức chi trả nào hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào.

Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn CQT quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Trường hợp 2.2: không thay đổi nơi làm việc.Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4

a. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả.
Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập MST của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán

=> Các bạn nhập MST nơi đơn vị chi trả thu nhập. Các bạn có thể lấy ở chứng từ khấu trừ thuế TNCN hoặc tra cứu thông tin doanh nghiệp (MST)

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

b. Tại thời điểm quyết toán thuế đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào nào.

Nếu tích vào ô này thì người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Cập nhập dữ liệu kê khai quyết toán TNCN chi tiết

Để hoàn thành thông tin kê khai quyết toán thuế TNCN các bạn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn điền các thông tin tờ khai thuế quyết toán TNCN theo đường dẫn.

Xong bước này bạn làm thủ tục hoàn thành tờ khai ở cuối tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân như hình dưới

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Sau khi “Hoàn thành tờ khai” các bạn gửi qua mạng tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tải và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

+ Các bạn ấn vào tải tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân về máy tính trước khi nộp tờ khai thuế qua mạng;

– Các bạn nộp tờ khai thuế qua mạng lên CQT;

Cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng 2019

Bước 3. In và gửi qua mạng tờ khai quyết toán năm

Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN các bạn tải xml ở trên về máy tính in và ký để nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế

– Hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân
+ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

+ Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. Số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có) Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

+ Các hoá đơn chứng chứng minh khoản đóng góp quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)

Bản chụp Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tể, Đại sứ quán. Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

+ Hồ sơ cá nhân:

* Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, …

* Các chứng từ khấu trừ thuế TNCN bản sao;

* Các chứng từ chứng minh khấu trừ bảo hiểm;

* Các chứng từ chứng minh người phụ thuộc (tùy từng trường hợp người phụ thuộc khác nhau thì chứng từ khác nhau);

* Xác nhân thu nhập ở các đơn vị chi trả thu nhập

– Nơi nộp quyết toán thuế TNCN

+ Nếu đang làm đi làm (đang khấu trừ bản thân (đóng bảo hiểm) ở đâu thì nộp hồ sơ ở Chi cục thuế quận/huyện đó (có thể khác với nơi chi trả thu nhập trước đó);

+ Không đi làm ở đâu hiện tại thì về nơi cư trú (Thường trú hoặc tạm trú);

– Nộp cho ai ở CQT

Các bạn đến cơ quan thuế theo hướng dẫn ở trên và nộp tại bộ phận một của của CQT đó, hoặc nếu có một bộ phận riêng thu quyết toán thuế TNCN 2019 nhé.

Bước 4. Nộp tiền thuế thu nhập cá nhân trong tờ khai qua mạng phát sinh thêm (nếu có)

Các bạn in tờ khai thuế và đến nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp. Tại ngân hàng thương mại sẽ có mẫu ủy nhiệm thu ngân sách, các bạn làm theo hướng dẫn là hoàn thành toàn bộ quá trình làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vây, trên đây là những bước để bạn có thể nhanh chóng nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua mạng online mà không cần tốn thời gian và công sức.

Đến đây bài viết của abby card xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết trên đây hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *