Phụ cấp cho cán bộ công đoàn hiện nay được tính như thế nào?

Phụ cấp cho cán bộ công đoàn hiện nay được tính như thế nào là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

Cách tính lương cho cán bộ công đoàn

Cách tính phụ cấp cho cán bộ công đoàn

Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

Căn cứ Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/ 2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn:

– Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

– Cán bộ công đoàn (Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐCS; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng công đoàn; Kế toán, Thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS) được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

– Mức phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được xác định căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị và quy định cụ thể tại Quyết định 1439/QĐ-TLĐ;

– Tại công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

– Phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở = (Hệ số phụ cấp) x (Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn)

=> Căn cứ nội dung Quyết định trên, trường hợp bạn hỏi, đối với đơn vị của bạn là dưới 150 lao động thì Chủ tịch CĐCS được hưởng hệ số phụ cấp kiêm nhiệm là 0,2; Phó Chủ tịch CĐCS là 0,15.

Công đoàn cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm) phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số mà Tổng LĐLĐ VN quy định cho từng đối tượng cán bộ công đoàn của từng CĐCS dựa theo số lao động. (Trường hợp của đơn vị bạn là không quá 0,2 đối với Chủ tịch, không quá 0,15 đối với PCT).

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp

Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (phần công đoàn cơ sở được sử dụng) để chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở.

Trường hợp nguồn kinh phí này sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với công đoàn cơ sở được chuyên môn hỗ trợ kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn, việc sử dụng do công đoàn cơ sở quyết định.

Cán bộ công đoàn

Cán bộ công đoàn

Chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị

Mức phụ cấp = Hệ số phụ cấp x Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn

Trong đó:

– Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn:

– Hệ số phụ cấp

+ Phụ cấp kiêm nhiệm:

Đối tượng áp dụng:

-Chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm;

-Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm

+ Phụ cấp trách nhiệm:

Đối tượng áp dụng:

–  Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở;

– Chủ tịch công đoàn bộ phận;

– Tổ trưởng công đoàn;

– Kế toán, Thủ quỹ kiêm nhiệm của công đoàn cơ sở.

Lưu ý:

– Công đoàn cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị để điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3.

– Cán bộ công đoàn chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *