Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Để kinh doanh đạt hiệu quả tốt trên thương trường khốc liệt, các doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh riêng biệt và tối ưu nhất. Tại sao chiến lược kinh doanh lại quan trọng đến vậy? Cùng tìm hiểu về Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

1. Khái niệm chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là tập hợp những quyết định và hành động kinh doanh hướng tới mục tiêu để các nguồn lực của công ty đáp ứng được những cơ hội và thách thức bên ngoài.

Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh hướng doanh nghiệp đến mục tiêu tương lai

Như vậy, theo định nghĩa đó chúng ta có thể thấy rằng điểm đầu tiên mà chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp hướng tới là mục tiêu của doanh nghiệp. Đó chính là điều mà các nhà quản trị thực sự quan tâm đến. Tuy nhiên, để xác định việc xây dựng và quyết định chiến lược kinh doanh hướng tới mục tiêu là chưa đủ mà nó đồi hỏi mỗi chiến lược cần đưa ra những hành động hướng tới mục tiêu cụ thể, hay còn gọi là cách thức làm thế nào để đạt được mục tiêu đó.

Điều thứ hai là chiến lược kinh doanh không phải là những hành động riêng lẻ, đơn giản. Điều đó chắc chắn sẽ không đem lại kết quả to lớn nào cho công ty.

Điều thứ ba là chiến lược kinh doanh cần phải đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp kết hợp với những thời cơ và thách thức môi trường.

Điều cuối cùng là chiến lược kinh doanh phải tính đến lợi ích lâu dài và được xây dựng theo từng giai đoạn mà tại đó chiến lược đồi hỏi sự nỗ lực của các nguồn lực là khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của mục tiêu đề ra ở từng thời kỳ.

2. Vai trò của chiến lược kinh doanh

– Quá trình quản trị chiến lược giúp tổ chức thấy rõ mục đích và hướng đi của mình. Nó khiến cho doanh nghiệp phải xem xét và xác định xem tổ chức đi theo hướng đi nào và khi nào thì đạt được vị trí nhất định. Việc nhận thức kết quả mong muốn và mục đích trong tương lai giúp cho doanh nghiệp nắm vững việc gì cần làm để đạt được thành công.

 – Điều kiện môi trường mà doanh nghiệp gặp luôn biến đổi. Vì thế chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp nhằm vào các cơ hội và nguy cơ bất ngờ trong tương lai. Nhờ đó thấy rõ môi trường tương lai mà doanh nghiệp có khả năng nắm bắt tốt cơ hội, tận dụng hết các cơ hội và giảm bớt nguy cơ liên quan đến điều kiện môi trường.

Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh có vai trò quan trong trong quản trị doanh nghiệp

– Nhờ có quá trình xác định chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gắn liền với các quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan. Do sự biến động và tính phức tạp của môi trường ngày càng gia tăng thì doanh nghiệp ngày càng cố gắng dự đoán điều kiện môi trường và sau đó làm tác động hoặc làm thay đổi dự báo sao cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

– Phần lớn các doanh nghiệp vận dụng chiến lược kinh doanh thì đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với công ty không sử dụng chiến lược kinh doanh.

3. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh

– Ưu điểm của chiến lược kinh doanh

+ Giúp tổ chức thấy rõ mục tiêu và hướng đi của mình

+ Giúp nhà quản trị nhằm vào cơ hội và nguy cơ trong tương lai, tận dụng hết cơ hội và giảm bớt nguy cơ liên quan đến môi trường

+ Các doanh nghiệp sẽ gắn quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan và cần phải cố gắng chiếm vị thế chủ động hoặc thụ động tấn công.

Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh hoàn hảo nào cũng luôn tồn tại ưu và nhược điểm riêng

– Nhược điểm của chiến lược kinh doanh

+ Việc thiết lập chiến lược cần nhiều thời gian và nỗ lực. Nếu doanh nghiệp đã có kết quả quản trị chiến lược thì thời gian giảm dần.

+ Các kế hoạch chiến lược có thể bị xem là cứng nhắc, dẫn đến sai lầm trong quản trị chiến lược.

+ Giới hạn sai sót trogn dự báo môi trường dài hạn đôi khi rất lớn

+ Một số hãng dường như vẫn ở giai đoạn hóa và chú ý quá ít vấn đề thực hiện.

Như vậy, trên đây là những hiểu biết mà Abbycard.com đã tổng hợp lại về vai trò của chiến lược kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *