Tổng hợp 167 bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại An Giang

Tổng hợp 167 bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại An Giang là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

1

Huyện An Phú

Bưu cục cấp 2 An Phú

2963826764

Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú

2

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Phú Hữu

2963520015

Sô´tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú

3

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc

2963826544

Sô´tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú

4

Huyện An Phú

Bưu cục cấp 3 Quốc Thái

2963825308

Sô´tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú

5

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Vĩnh Hội Đông

2963826510

Sô´tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú

6

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Khánh An

2963526199

Sô´tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú

7

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Phú Hội

2963510238

Sô´tổ 22, Ấp Phú Nhơn, Xã Phú Hội, Huyện An Phú

8

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Vĩnh Trường

2963826444

Sô´tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú

9

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Phước Hưng

2963510111

Sô´tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú

10

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu

2963529355

Sô´tổ 3, Ấp Vĩnh Thuấn, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú

11

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Nhơn Hội

2963812015

Sô´tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú

12

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Đa Phước

2963860100

Sô´tổ 1, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú

13

Huyện An Phú

Bưu cục cấp 3 Long Bình

2963825744

Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú

14

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Khánh Bình

29633825515

Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú

15

Huyện An Phú

Điểm BĐVHX Phú Lộc

2963524600

Sô´tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú

16

Huyện An Phú

Hòm thư Công cộng hộp thư số 1

Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

17

Huyện Châu Phú

Bưu cục cấp 2 Châu Phú

2963688222

Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú

18

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Cái Dầu

2963687700

Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú

19

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Mỹ Phú

2963886200

Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú

20

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Bình Thủy

2963671400

Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú

21

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Bình Mỹ

2963889800

Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú

22

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Mỹ Đức

2963886522

Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú

23

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Bình Chánh

2963679165

Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú

24

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ

2963677500

Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú

25

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung

2963686099

Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú

26

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây

2963815100

Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú

27

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Bình Phú

2963679300

Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú

28

Huyện Châu Phú

Hòm thư Công cộng hộp thư số 8

Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú

29

Huyện Châu Phú

Hòm thư Công cộng hộp thư số 7

Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú

30

Huyện Châu Phú

Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh

2936675100

Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

31

Huyện Châu Thành

Hòm thư Công cộng hộp thư số 10

Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành

32

Huyện Châu Thành

Hòm thư Công cộng hộp thư số 9

Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành

33

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Tân Phú

2963663100

Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành

34

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Vĩnh Hanh

2963669100

Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành

35

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Cần Đăng

2963838300

Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành

36

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2963666222

Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành

37

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Vĩnh An

2963839300

Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành

38

Huyện Châu Thành

Địa chỉ:

2963660001

Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành

39

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành

2963662000

Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành

40

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi

2963661001

Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành

41

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX An Hòa

2963837500

Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành

42

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Bình Hòa

2963837100

Sô´tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành

43

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

2963651651

Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành (

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

44

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Vàm Nao

2963632100

Điểm BĐVHX Vàm Nao

45

Huyện Chợ Mới

Bưu cục cấp 3 Mỹ Luông

2963885907

Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới

46

Huyện Chợ Mới

Bưu cục cấp 2 Chợ Mới

2963883201

Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới

47

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Cái Tàu Thượng

2963884200

Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới

48

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Mỹ Hội Đông

2963622200

Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới

49

Huyện Chợ Mới

ểm BĐVHX Bắc An Hoà

2963638100

Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới

50

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp

2963634650

Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới

51

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Long Kiến

2963636444

Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới

52

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Hòa Bình

2963638534

Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới

53

Huyện Chợ Mới

iểm BĐVHX Kiến Thành

2963631555

Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới

54

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Long Giang

2963890300

Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới

55

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX An Thạnh Trung

2963621637

Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới

56

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Long Điền A

2963615499

Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới

57

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Bình Phước Xuân

2963637005

Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới

58

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Long Điền B

2963617511

Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới

59

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Hội An

2963623123

Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới

60

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Tấn Mỹ

2963880000

Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới

61

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ

2963882800

Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới

62

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Kiến An

2963618001

Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới

63

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Mỹ An

2963884227

Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới

64

Huyện Chợ Mới

Điểm BĐVHX Hòa An

2963881100

Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

65

Huyện Phú Tân

Bưu cục cấp 2 Phú Tân

2963586666

Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân

66

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Thọ

2963828001

Sô´tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân

67

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Chợ Vàm

2963829500

Sô´tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân

68

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Lâm

2963820000

Sô´tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân

69

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2963584622

Sô´tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân

70

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Hưng

2963584000

Sô´tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân

71

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú An

2963282133

Sô´tổ 2, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân

72

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Bình

2963811500

Sô´tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân

73

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Long

2963581855

Sô´tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân

74

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Hiệp Xương

2963828933

Sô´tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân

75

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Thành

2963811800

Sô´tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân

76

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Xuân

2963588222

Sô´tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân

77

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Đông

2963828700

Sô´tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân

78

Huyện Phú Tân

Hòm thư Công cộng số 11

Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân

79

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Hòa Lạc

2963811100

Sô´tổ 8, Ấp Hòa Bình 2, Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân

80

Huyện Phú Tân

Hòm thư Công cộng số 12

Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân

81

Huyện Phú Tân

Hòm thư Công cộng số 13

Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh , Huyện Phú Tân

82

Huyện Phú Tân

Hòm thư Công cộng số 14

Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

83

Huyện Thoại Sơn

Bưu cục cấp 2 Thoại Sơn

2963879560

Sô´352 tổ 8, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn

84

Huyện Thoại Sơn

Bưu cục cấp 3 Vọng Thê

2963870573

Sô´tổ 13, Ấp Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn

85

Huyện Thoại Sơn

Bưu cục cấp 3 Phú Hòa

2963878366

Ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn

86

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch

2963891572

Sô´tổ 12, Ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn

87

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Tây Phú

2963897060

Sô´tổ 10, Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn

88

Huyện Thoại Sơn

iểm BĐVHX Vĩnh Chánh

2963878335

Sô´tổ 5, Ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn

89

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Vĩnh Khánh

2963871387

Sô´tổ 11, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn

90

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Vọng Đông

2963731015

Sô´tổ 5, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn

91

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Định Thành

2963891855

Sô´tổ 11, Ấp Hòa Thành, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn

92

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Định Mỹ

2963710099

Sô´tổ 8, Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn

93

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Vĩnh Phú

2963891113

Sô´tổ 14, Ấp Trung Phú 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn

94

Huyện Thoại Sơn

iểm BĐVHX Mỹ Phú Đông

2963730015

Ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn

95

Huyện Thoại Sơn

Điểm BĐVHX Thoại Giang

2963711290

Sô´tổ 10, Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn

96

Huyện Thoại Sơn

Hòm thư Công cộng số 17

Ấp Phú An, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn

97

Huyện Thoại Sơn

Hòm thư Công cộng số 19

Ấp Kinh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn

98

Huyện Thoại Sơn

Hòm thư Công cộng số 20

Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn

99

Huyện Thoại Sơn

Hòm thư Công cộng số 18

Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

100

Huyện Tịnh Biên

Bưu cục cấp 2 Tịnh Biên

2963875229

Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên

101

Huyện Tịnh Biên

Điểm BĐVHX Thới Sơn

2963875201

Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên

102

Huyện Tịnh Biên

Điểm BĐVHX An Phú

2963875221

Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên

103

Huyện Tịnh Biên

Bưu cục cấp 3 Xuân Tô

2963876100

Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên

104

Huyện Tịnh Biên

Bưu cục cấp 3 Chi Lăng

2963877000

Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên

105

Huyện Tịnh Biên

Điểm BĐVHX An Hảo

2963760098

Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên

106

Huyện Tịnh Biên

Điểm BĐVHX An Cư

2963768030

Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên

107

Huyện Tịnh Biên

Điểm BĐVHX Núi Voi

2963877066

Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên

108

Huyện Tịnh Biên

iểm BĐVHX Văn Giáo

2963740466

Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên

109

Huyện Tịnh Biên

Hòm thư Công cộng số 22

Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên

110

Huyện Tịnh Biên

Hòm thư Công cộng số 24

Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên

111

Huyện Tịnh Biên

Hòm thư Công cộng số 23

Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên

112

Huyện Tịnh Biên

Hòm thư Công cộng số 21

p Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên

113

Huyện Tịnh Biên

iểm BĐVHX Nhơn Hưng

2963875209

Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên

Bưu cục gửi hàng Vn Post tại Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

114

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Tà Đảnh

2963892301

Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn

115

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Cô Tô

2963873301

Ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn

116

Huyện Tri Tôn

Bưu cục cấp 2 Tri Tôn

2963772772

Sô´140, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn

117

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Ô Lâm

2963873200

Sô´tổ 12, Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn

118

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Lê Trì

2963872222

Sô´tổ 1, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn

119

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Tân Tuyến

2963873001

Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn

120

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX An Tức

2963771001

Sô´tổ 31, Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn

121

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Lương Phi

2963894066

Sô´tổ 2, Ấp An Nhơn, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn

122

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Ba Chúc

2963872400

Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn

123

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Núi Tô

2963770777

Sô´tổ 19, Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn

124

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Lương An Trà

2963787002

Sô´tổ 10, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn

125

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Vĩnh Gia

2963893100

Ấp Vĩnh Cầu, Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn

126

Huyện Tri Tôn

Hòm thư Công cộng số 26

Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn

127

Huyện Tri Tôn

Điểm BĐVHX Lạc Quới

2963872800

Ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Qưới, Huyện Tri Tôn

128

Huyện Tri Tôn

Hòm thư Công cộng số 25

Ấp An Lộc, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn

Bưu cục gửi hàng Vn Post tại Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

129

Thành phố Châu Đốc

Bưu cục cấp 2 Châu Đốc

2963866285

Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

130

Thành phố Châu Đốc

Bưu cục cấp 3 Núi Sam

2963861201

Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc

131

Thành phố Châu Đốc

u cục cấp 3 Châu Long

2963865888

Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc

132

Thành phố Châu Đốc

Điểm BĐVHX Châu Phú A

2963865100

Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc

133

Thành phố Châu Đốc

Hòm thư Công cộng số 2

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc

134

Thành phố Châu Đốc

Hòm thư Công cộng hộp thư số 3

Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

135

Thành phố Châu Đốc

Điểm BĐVHX Vĩnh Ngươn

2963865003

Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thị xã Châu Đốc

136

Thành phố Châu Đốc

Hòm thư Công cộng hộp thư số 4

Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

137

Thành phố Châu Đốc

iểm BĐVHX Châu Phú B

2963865001

Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

138

Thành phố Châu Đốc

Hòm thư Công cộng hộp thư số 5

Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc

139

Thành phố Châu Đốc

Hòm thư Công cộng hộp thư số 6

Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thị xã Châu Đốc

140

Thành phố Châu Đốc

Điểm BĐVHX Vĩnh Châu

2963865001

Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc

141

Thành phố Châu Đốc

Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ

2963863300

Sô´QL 91, Đường Mộ, Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc

Bưu cục gửi hàng Vn Post tại Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

142

Thành phố Long Xuyên

Bưu cục cấp 1 Long Xuyên

2963955955

Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

143

Thành phố Long Xuyên

Bưu cục cấp 3 Vàm Cống

2963831108

Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên

144

Thành phố Long Xuyên

Bưu cục cấp 3 Bắc An Hòa

2963847580

Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên

145

Thành phố Long Xuyên

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Hưng

2963851121

Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Thành phố Long Xuyên

146

Thành phố Long Xuyên

Bưu cục cấp 3 Mỹ Long

2963846986

Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên

147

Thành phố Long Xuyên

Điểm BĐVHX Mỹ Khánh

2963878389

Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên

148

Thành phố Long Xuyên

Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang

2963855025

Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

149

Thành phố Long Xuyên

ưu cục cấp 3 Mỹ Quý

2963959400

Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên

150

Thành phố Long Xuyên

Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên

2963959040

Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

151

Thành phố Long Xuyên

Hòm thư Công cộng số 27

Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

152

Thành phố Long Xuyên

Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC An Giang

2963853605

Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

153

Thành phố Long Xuyên

u cục cấp 3 KHL Long Xuyên

2963852995

Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

Bưu cục gửi hàng Vn Post tại Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

154

Thị xã Tân Châu

Bưu cục cấp 2 Tân Châu

2963822255

Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu

155

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa

2963824699

Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu

156

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Long An

2963540100

Sô´tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu

157

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân An

29633824700

Sô´tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu

158

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Long Phú

2963531000

Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu

159

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Phú Vĩnh

2963538111

1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu

160

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Vĩnh Xương

2963524500

Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu (

161

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Long Sơn

2963823700

Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu

162

Thị xã Tân Châu

iểm BĐVHX Long Sơn

2963823700

ô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu

163

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Phú Hiệp

296547647

Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu

164

Thị xã Tân Châu

iểm BĐVHX Lê Chánh

2963824099

Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu

165

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Châu Phong

2963547000

Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu

166

Thị xã Tân Châu

Điểm BĐVHX Phú Hiệp

2963547647

Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu

167

Thị xã Tân Châu

Hòm thư Công cộng số 15

Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *