Tổng hợp 226 bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương (phần 2)

Tổng hợp 226 bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương (phần 2) là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 101- 115

101

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 3

916612166

Đường D13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

102

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện An Tây 2

908067076

Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

103

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Tân Định 4

ô´78/2, Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

104

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Tân Định 1

2743514569

Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

105

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện An Tây 4

919314246

Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

106

Thị xã Bến Cát

Bưu cục văn phòng BĐTX Bến Cát

2743559555

Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

107

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 2 Bến Cát

2743558646

phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

108

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 KHL Bến Cát

2743566817

ường NA3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

109

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước

2743566990

ờng ĐỒI 2/9, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

110

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 Chánh Phú Hòa

2743562580

Ấp 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát

111

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 2

2743595858

Đường NA3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

112

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 3

2743577498

Đường NE8, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát

113

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 Phú An

2743562200

Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

114

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX An Tây

2743578301

Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

115

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX Phú An

2743581596

Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 116- 130

116

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX Hòa Lợi

2743511188

Ấp AN HÒA, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

117

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 Sở Sao

2743560999

Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

118

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 HCC Bến Cát

2743566373

Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

119

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX An Điền

2743534992

Ấp Kiến Điền, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát

120

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Hòa Lợi 1

2743515525

Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

121

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện An Tây

919314246

Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

122

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Hòa Lợi 3

2743511135

Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

123

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Hòa Lợi 2

2743560152

Sô´số 9, Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

124

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 2

917661066

Sô´N1, Đường D10 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

125

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 1

917063339

Đường QL13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

126

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 5

1223158903

300, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

127

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 3

916612166

ường D13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

128

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Tân Định 1

2743514569

Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

129

Thị xã Bến Cát

lý bưu điện An Tây 4

919314246

Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

130

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện An Tây 2

908067076

Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 131- 145

131

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Tân Định 4

Sô´78/2, Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

132

Thị xã Dĩ An

Dĩ An – GD2

6503736737

Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An

133

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 2 Dĩ An

2743734250

Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

134

Thị xã Dĩ An

Điểm BĐVHX Tân Đông Hiệp

2743738100

Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

135

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 Tân Bình

2743738000

Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An

136

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Sóng Thần 2

2743742421

Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

137

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6

2743728071

Sô´30/14B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

138

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Tân Lập 4

2743749648

Sô´1/49, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An

139

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Bình Đường 44

2743792035

Sô´3/6, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

140

Thị xã Dĩ An

Điểm BĐVHX Bình An

2743774000

Khu phố Bình Thung, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An

141

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 Bình An

2743781111

hu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An

142

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 Tân Đông Hiệp

2743728880

Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

143

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 Sóng Thần

2743790100

Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

144

Thị xã Dĩ An

Điểm BĐVHX An Bình

2743737771

Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

145

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 Bình Minh

2743736420

Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 146- 160

146

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Tân Lập 8

Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An

147

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Tân Phú

Sô´524c/12 KC, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An

148

Thị xã Dĩ An

Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An

2743742929

Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

149

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 KHL Dĩ An

2743790300

ô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

150

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Đông An

Sô´43/3B, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

151

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Bình Đường 2

979392246

Sô´BT1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

152

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Bình Thắng

1229086962

Khu phố Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An

153

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 HCC Dĩ An

2743795733

Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

154

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Thống Nhất

903609709

Sô´7/35, Đường ĐT743 KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

155

Thị xã Dĩ An

Bưu cục cấp 3 TMĐT Dĩ An

2743739687

Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

156

Thị xã Dĩ An

Đại lý bưu điện Bình Đường 62

968835835

Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

157

Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên – GD2

6503656415

Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng

158

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Tân Hiệp 3

Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

159

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Lợi

Khu phố Khánh Lợi, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

160

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Vĩnh Tân

Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 161- 175

161

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 TMĐT Tân Uyên

Khu phố 2, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

162

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 2 Tân Uyên

2743656415

Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

163

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 Tân Ba

2743658700

Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

164

Thị xã Tân Uyên

Điểm BĐVHX Bạch Đằng

2743656811

Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên

165

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 Tân Phước Khánh

2743659611

Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

166

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh Hiệp

2743631399

Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên

167

Thị xã Tân Uyên

Điểm BĐVHX Thạnh Phước

2743625189

Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên

168

Thị xã Tân Uyên

Điểm BĐVHX Khánh Bình

2743610330

Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

169

Thị xã Tân Uyên

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

2743839051

Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên

170

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 Hội Nghĩa

2743648099

Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

171

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Hòa

2743610212

Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

172

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Tân Bình

2743684298

Ấp 3, Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên

173

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Lộc 2

2743658509

Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

174

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Tân Mỹ 6

2743625731

Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

175

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Bình 2

2743652205

Ấp 4, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 176- 190

176

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Bình 4

2743652547

Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

177

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Phú Chánh 2

2743839828

Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên

178

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Tân Định 50

2743686137

Ấp 3, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên

179

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 Khánh Bình

2743652440

Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

180

Thị xã Tân Uyên

Điểm BĐVHX Thạnh Hội

2743658090

Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên

181

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Bình 14

2743652559

Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

182

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 11

2743611738

Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

183

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 8

2743648046

Sô´729, Ấp 3, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

184

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên

2743656900

Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

185

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9

2743648495

Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

186

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 KHL Tân Uyên

2743652652

Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

187

Thị xã Tân Uyên

Điểm BĐVHX Phú Chánh

2743642968

Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên

188

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 1

972172779

Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

189

Thị xã Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 HCC Tân Uyên

2743656900

Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

190

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt

Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 191- 205

191

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6

Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

192

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Bình 3

988123639

Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

193

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 2

1232066599

Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

194

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Tân Hiệp

987988239

Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

195

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Thái Hòa 1

918040678

Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

196

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Uyên Hưng 1

1649712782

Khu phố 6, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

197

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Thái Hòa 2

1679179333

Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

198

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Thái Hòa 3

Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

199

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Uyên Hưng 2

933367088

Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

200

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Khánh Lộc

Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

201

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Long Hội

Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

202

Thị xã Tân Uyên

Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2

Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

203

Thị xã Thuận An

Thuận An – GD2

6503759700

Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu

204

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 Bình Chuẩn

6503787939

Phố khu Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An

205

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 Bình Chuẩn

2743787939

Phố khu Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post Bình Dương từ 206- 226

206

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 An Phú

2743797545

Khu phố 1a, Phường An Phú, Thị xã Thuận An

207

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện Đồng An 3

2743757119

Sô´42/2, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

208

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Vsip

2743797967

Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

209

Thị xã Thuận An

Điểm BĐVHX An Sơn

2743726001

Ấp An Phú, Xã An Sơn, Thị xã Thuận An

210

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 2 Thuận An

2743759700

Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

211

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện Bình Hòa 25

2743784192

Sô´4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

212

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện 434

2743757043

Sô´2K, Khu 434, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

213

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 Thuận Giao

2743718222

Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An

214

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 KHL Thuận An

2743743999

Đường Đại Lộ Bình Dương KP Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An

215

Thị xã Thuận An

Bưu cục văn phòng BĐTX Thuận An

2743762944

Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

216

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 Đồng An

2743782600

Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

217

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 Bình Chuẩn 2

2743720567

Sô´21/19, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An

218

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 HCC Thuận An

2743799311

Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

219

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện An Phú 1

Sô´18/A8 Tổ 6, Khu phố 3, Phường An Phú, Thị xã Thuận An

220

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện Bình Hòa 2

979503178

Sô´27P/6, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

221

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện Bình Hòa 1

2743784532

Sô´7A/19, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

222

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện Bình Hòa 3

963685439

Sô´15/4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

223

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện Bình Hòa 4

977926631

Sô´16B/3, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

224

Thị xã Thuận An

Bưu cục cấp 3 TMĐT Thuận An

2743759990

Đường Đại Lộ Bình Dương KP Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An

225

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện Hòa Lân

Sô´1/33 – B1, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An

226

Thị xã Thuận An

Đại lý bưu điện An Thạnh

Sô´44/2, Khu phố Thạnh Hòa B, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *