Tổng hợp 111 bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Vĩnh Long

Tổng hợp 111 bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Vĩnh Long là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Bình Minh- Vĩnh Long

1

Huyện Bình Minh

Bưu cục cấp 2 Bình Minh

2703890222

Số 127/15, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh

2

Huyện Bình Minh

Điểm BĐVHX Đông Bình

2703890502

Ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh

3

Huyện Bình Minh

Điểm BĐVHX Đông Thành

2703891636

Ấp Đông Hòa 2, Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh

4

Huyện Bình Minh

Điểm BĐVHX Đông Thạnh

2703890605

Ấp Đông Thạnh A, Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh

5

Huyện Bình Minh

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

2703890672

Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh

6

Huyện Bình Minh

Điểm BĐVHX Thuận An

2703890677

Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Bình Tân- Vĩnh Long

7

Huyện Bình Tân

Bưu cục cấp 2 Bình Tân

2703766456

Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân

8

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Mỹ Thuận

2703890667

Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân

9

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh

2703762666

Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân

10

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Tân An Thạnh

2703760760

Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân

11

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Tân Bình

2703758666

Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân

12

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Tân Hưng

2703757109

Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân

13

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Tân Lược

2703754632

Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân

14

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Tân Thành

2703763432

Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân

15

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Thành Đông

2703760265

Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân

16

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Thành Lợi

2703753671

Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân

17

Huyện Bình Tân

Điểm BĐVHX Thành Trung

2703762334

Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Long Hồ- Vĩnh Long

18

Huyện Long Hồ

Bưu cục cấp 2 Long Hồ

2703942798

Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ

19

Huyện Long Hồ

Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú

2703962999

Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ

20

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX An Bình

2703858555

Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ

21

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước

2703859755

Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long

22

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Đồng Phú

2703859510

Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ

23

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Hoà Ninh

2703859955

Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ

24

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Hòa Phú

2703811410

Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ

25

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Long An

2703851410

Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ

26

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Long Phước

2703850609

Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ

27

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Lộc Hoà

27033957310

Ấp Phước Tân, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ

28

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Phú Đức

2703851510

Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ

29

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Phú Quới

2703811810

Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ

30

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Phước Hậu

2703850610

Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ

31

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Tân Hạnh

2703811710

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ

32

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Thanh Đức

2703947979

Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ

33

Huyện Long Hồ

Điểm BĐVHX Thạnh Quới

2703811310

Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Mang Thít- Vĩnh Long

34

Huyện Mang Thít

Bưu cục cấp 2 Mang Thít

2703840222

Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít

35

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX An Phước

2703840658

Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít

36

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Bình Phước

2703937442

Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít

37

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Chánh An

2703840659

Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít

38

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Chánh Hội

2703840993

Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít

39

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Hòa Tịnh

2703940371

Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít

40

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Long Mỹ

2703940555

Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít

41

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Mỹ An

2703849660

Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít

42

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Mỹ Phước

2703849539

Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít

43

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Nhơn Phú

2703840660

Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít

44

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Tân An Hội

2703840994

Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít

45

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Tân Long

2703933222

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít

46

Huyện Mang Thít

Điểm BĐVHX Tân Long Hội

2703874661

Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Tam Bình- Vĩnh Long

47

Huyện Tam Bình

Bưu cục cấp 2 Tam Bình

2703860222

Tổ 1 đến 12, Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình

48

Huyện Tam Bình

Bưu cục cấp 3 Ba Càng

2703724200

Ấp Phú Trường, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình

49

Huyện Tam Bình

Bưu cục cấp 3 Mỹ Lộc

2703717333

Tổ 1 đến 21, Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình

50

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Bình Ninh

2703886600

Ấp Phú Tân, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình

51

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Hậu Lộc

2703718121

Tổ 1 đến 15, Ấp Sáu, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình

52

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp

2703860787

Tổ 1 đến 19, Ấp Mười, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tam Bình

53

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Hòa Lộc

2703860620

Ấp Hai, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình

54

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Hòa Thạnh

2703860089

Ấp Hai, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình

55

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Loan Mỹ

2703860697

Ấp Giữa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình

56

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Long Phú

2703864600

Ấp Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình

57

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Trung

2703714200

Ấp Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình

58

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Ngãi Tứ

2703718822

Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình

59

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Phú Lộc

2703718822

Tổ 1 đến 15, Ấp Ba B, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình

60

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

2703864615

Ấp Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình

61

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Tân Lộc

2703718535

Tổ 1 đến 32, Ấp Một, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình

62

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Tân Phú

2703864614

Ấp Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình

63

Huyện Tam Bình

Điểm BĐVHX Tường Lộc

2703860879

Ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Trà Ôn- Vĩnh Long

64

Huyện Trà Ôn

Bưu cục cấp 2 Trà Ôn

2703770222

Số 10A, Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn

65

Huyện Trà Ôn

Bưu cục cấp 3 Hựu Thành

2703777222

Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn

66

Huyện Trà Ôn

Đại lý bưu điện An Thới

2703887333

Tổ 1 đến 9, Khu 10 B, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn

67

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Hòa Bình

2703722641

Ấp Ngãi Hòa, Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn

68

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Lục Sỹ Thành

2703780674

Ấp Tân An, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn

69

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Nhơn Bình

2703867611

Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn

70

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Phú Thành

2703780700

Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn

71

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

2703770676

Ấp Mỹ An, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn

72

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Thiện Mỹ

2703770675

Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn

73

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Thới Hòa

2703889605

Ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn

74

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Thuận Thới

2703884666

Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn

75

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Tích Thiện

2703884633

Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn

76

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Trà Côn

2703723333

Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn

77

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Vĩnh Xuân

2703884601

Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn

78

Huyện Trà Ôn

Điểm BĐVHX Xuân Hiệp

2703789600

Ấp Hồi Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Vũng Liêm- Vĩnh Long

79

Huyện Vũng Liêm

Bưu cục cấp 2 Vũng Liêm

2703870222

Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm

80

Huyện Vũng Liêm

Bưu cục cấp 3 Hiếu Phụng

2703874697

Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm

81

Huyện Vũng Liêm

Bưu cục cấp 3 Tân An Luông

2703874222

Ấp Tám, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm

82

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Hiếu Nghĩa

2703991666

Ấp Hiếu Văn, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm

83

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Hiếu Nhơn

2703987694

Ấp Hiếu Minh B, Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm

84

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Hiếu Thành

2703990333

Ấp Hiếu Xân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm

85

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Hiếu Thuận

2703987699

Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm

86

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Quới An

2703870641

Ấp Vàm An, Xã Qưới An, Huyện Vũng Liêm

87

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Quới Thiện

2703980699

Ấp Phú Thới, Xã Qưới Thiện, Huyện Vũng Liêm

88

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Tân Quới Trung

2703993882

Ấp Rạch Đôi, Xã Tân Qưới Trung, Huyện Vũng Liêm

89

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Bình

2703980693

Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm

90

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung An

2703987683

Ấp An Phước, Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm

91

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Chánh

2703870711

Ấp Rạch Rô, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm

92

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Hiệp

2703870651

Ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm

93

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Hiếu

2703870698

Ấp Bình Thành, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm

94

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Ngãi

2703870639

Ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm

95

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Nghĩa

2703870690

Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm

96

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Thành

2703976050

Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm

97

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Thành Đông

2703870127

Ấp Đại Hòa, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm

98

Huyện Vũng Liêm

Điểm BĐVHX Trung Thành Tây

2703870712

Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại thành phố Vĩnh Long

99

Thành phố Vĩnh Long

Bưu cục cấp 1 Vĩnh Long

2703822550

Số 12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long

100

Thành phố Vĩnh Long

Bưu cục cấp 3 BC 3 Mỹ Phú

2703816886

Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long

101

Thành phố Vĩnh Long

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Long

2703822100

Số 14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long

102

Thành phố Vĩnh Long

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ

2703862306

Số 144, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long

103

Thành phố Vĩnh Long

Bưu cục cấp 3 Phước Thọ

2703878173

Số 2D, Đường Phó Cơ Điều, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long

104

Thành phố Vĩnh Long

Bưu cục cấp 3 Tân Ngãi

2703815100

Tổ 1 đến 31, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long

105

Thành phố Vĩnh Long

Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 Vĩnh Long

270322550

Số 12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long

106

Thành phố Vĩnh Long

Đại lý bưu điện Vĩnh Long 11

2703852246

Số 142, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long

107

Thành phố Vĩnh Long

Đại lý bưu điện Vĩnh Long 13

2703880056

Số 02, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long

108

Thành phố Vĩnh Long

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2703816121

Tổ 1 đến 29, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hoà, Thành Phố Vĩnh Long

109

Thành phố Vĩnh Long

Điểm BĐVHX Tân Hội

2703916077

Ấp Tân Bình, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long

110

Thành phố Vĩnh Long

Điểm BĐVHX Tân Ngãi

2703910422

Số 52B, Tổ 1 đến 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long

111

Thành phố Vĩnh Long

Điểm BĐVHX Trường An

2703815740

Tổ 1 đén 20, Ấp Tân Quới Hưng, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *