Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty có nội dung gì?

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty có nội dung gì là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

1. Khái niệm bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một loại hình báo cáo tài chính tổng hợp.  Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ phản ánh từ tổng quát đến chi tiết tình hình kinh doanh trong một kì hoạt động của công ty (BCKQKD theo tháng, theo quý, theo năm,..). Hay nói cách khác, báo cáo kết quả kinh doanh sẽ đưa ra thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,…của công ty từ đó nói lên khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động của công ty

Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tình hình hoạt động của công ty

Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tình hình hoạt động của công ty

2. Bản chất, vai trò của báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty bản chất là chỉ ra sự cân bằng giữa doanh thu và chi phí trong từng kì kế toán từ đó phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như nghĩa vụ đối với nhà nước trong từng thời kì của doanh nghiệp

Báo cáo kết quả kinh doanh còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét cách công ty sẽ hoạt động trong tương lai

Báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp những thông tin tài chính quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của công ty

Báo cáo kết quả kinh doanh góp phần kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó giúp nhà quản lý có thể đưa ra những biện pháp điều chỉnh kịp thời

3. Nội dung bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty được lập dựa trên doanh thu và chi phí của công ty đó trong từng thời kì xác định. Từ đó xác định lợi nhuận của công ty cũng như nghĩa vụ thuế TNDN của công ty đó

3.1.Doanh thu

Doanh thu được hiểu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thuộc về công ty được phát sinh từ các hoạt động của công ty trong kỳ kế toán. Doanh thu sẽ góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu cho công ty đó

                                              Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của công ty

                      Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của công ty

Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: Đây là số tiền công ty đã thu được hoặc sẽ thu được từ các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ,… của công ty

Doanh thu từ hoạt động tài chính: Đây là các khoản thu từ lãi cho vay, lãi tiền gửi, thu nhập từ các hoạt động đầu tư chứng khoán hay thu nhập từ các hoạt động đầu tư ngoại tệ của công ty,…

Doanh thu khác: Đây là doanh thu từ những hoạt động bất thường xảy ra không thường xuyên của công ty như là: thu từ bán TSCĐ, xóa hay thu hồi được các khoản nợ khó đòi, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho,…

3.2 Chi phí

             Chi phí là các hao phí về nguồn lực của công ty

Chi phí là các hao phí về nguồn lực của công ty

Chi phí được hiểu đơn giản là các hao phí về nguồn lực để công ty có thể đạt được một hoặc một số những mục tiêu cụ thể. Một công ty để có thể hoạt động ổn đinh và tạo ra doanh thu đều sẽ phải bỏ ra những chi phí nhất định, chính vì vậy nội dung về chi phí rất đa dạng và có thể được phân loại theo nhiều hình thức khác nhau. Và tùy từng cách thức lập báo cáo kết quả kinh doanh của công ty mà khoản mục chi phí sẽ được biểu diễn khác nhau

Nhìn chung dựa vào doanh thu và chi phí trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh chúng ta có thể rút ra được lợi nhuận mà công ty đã tạo ra trong kì. Từ đó đánh giá được tình hình hoạt động của công ty. Ngoài ra, dựa vào doanh thu, chi phí và lợi nhuận đã xác định cũng như thuế suất thuế TNDN hiện hành mà chúng ta cũng có thể tính toán được nghĩa vụ thuế phải nộp của công ty.

4. Kết cấu cơ sở lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh được lập theo dạng bảng bao gồm các chỉ tiêu của báo cáo được trình bày theo kết cấu dọc và phân loại theo phương pháp xác định từng loại hoạt động

Việc lập báo cáo kết quả kinh doanh của công ty phải được căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh được lập kì trước đó, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9,…

5. Ý nghĩa bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Qua những thông tin vừa nêu trên, có thể nhận thấy bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty giúp chúng ta có thể đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty lãi hay lỗ. Cũng như cung cấp số liệu để phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *