Lợi nhuận kinh tế là gì và những điều cơ bản nên biết về lợi nhuận kinh tế

Lợi nhuận kinh tế là gì và những điều cơ bản nên biết về lợi nhuận kinh tế là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

1. Lợi nhuận kinh tế là gì ?

Lợi nhuận: Trong kinh tế học, là phần tài sản mà nhà đầu tư nhận thêm nhờ đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến đầu tư đó, bao gồm cả chi phí cơ hội, là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí.

Lợi nhuận, trong kế toán, là phần chênh lệch giữa giá bán và chi phí sản xuất.

Sự khác nhau giữa định nghĩa ở hai lĩnh vực là quan niệm về chi phí. Trong kinh tế học, ở trạng thái cạnh tranh hoàn hảo, lợi nhuận sẽ bằng 0.

Trong kế toán, người ta chỉ quan tâm đến các chi phí bằng tiền, mà không kể chi phí cơ hội như trong kinh tế học.

Lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp

Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng mà doanh nghiệp mong muốn

Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi nhuận kinh tế là sự khác biệt giữa tổng doanh thu nhận được bởi một doanh nghiệp và tổng chi phí tiềm ẩn và rõ ràng của một công ty. Nó thường là lợi nhuận thêm còn lại sau khi xem xét đầu tư thay thế tốt nhất tiếp theo, và có thể là dương hoặc âm trong giá trị.

2. Vai trò của lợi nhuận kinh tế đối với doanh nghiệp là gì?

– Đối với doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường đều hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh hiệu quả của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi nó tạo ra lợi nhuận, có lợi nhuận doanh nghiệp mới có khả năng quay vòng vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, kết quả sản xuất kinh doanh giảm sút dẫn tới doanh thu không đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ dẫn đến khả năng bị thị trường đào thải, dẫn tới phá sản.

Lợi nhuận đồng thời tác động đến mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Có lợi nhuận, như đã nói, doanh nghiệp có khả năng quay vòng vốn, tái đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, có tiềm lực để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mua sắm các máy móc, thiết bị từ đó hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thu hút được khách hàng và có chỗ đứng, khẳng định vị thế trên thị trường.

Lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp

Lợi nhuận ảnh hưởng đối với doanh nghiệp, người lao động và nhà nước

– Đối với người lao động

Người lao động là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lợi nhuận mà mỗi doanh nghiệp đạt được là nguồn mà qua đó doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đối với người lao động thông qua việc trả lương, trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, trợ cấp …

Lợi nhuận cao tạo điều kiện nâng cao thu nhập, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho người lao động.

Nếu người lao động nhận được lương cao, ổn định và nhận được đầy đủ các khoản phúc lợi, người lao động sẽ cảm thấy hứng phấn, hăng say trong công việc, kích thích khả năng sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động, giúp người lao động phát huy cao nhất khả năng của mình trong doanh nghiệp.

– Đối với nhà nước

Thông qua lợi nhuận của doanh nghiệp, nhà nước tiến hành thu thuế thu nhập doanh nghiệp để bổ sung cho ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước là công cụ định hướng, điều tiết vĩ mô của nền kinh tế, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh và chống độc quyền.

Lợi nhuận không chỉ quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới cả nền kinh tế. Do vậy các doanh nghiệp cần quan tâm, sử dụng hợp lý nguồn lợi nhuận, đồng thời luôn đưa ra được các giải pháp để tăng cường nguồn lợi nhuận sao cho phù hợp với tình hình của mỗi doanh nghiệp cũng như với từng giai đoạn kinh tế.

3. Kết cấu của lợi nhuận kinh tế trong doanh nghiệp là gì?

– Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận do tiêu thụ sản phẩm lao vụ, dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là khoản chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh trừ đi giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ và thuế theo quy định của pháp luật (thuế thu nhập doanh nghiệp).

– Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là bộ phận lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa các khoản thu và chi về hoạt động tài chính.

Một số loại lợi nhuận thu từ hoạt động tài chính bao gồm: lợi nhuận về hoạt động góp vốn tham gia liên doanh, lợi nhuận đầu tư, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, lợi nhuận về đầu tư tài sản, lợi nhuận về chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và lãi tiền vay ngân hàng, lợi nhuận cho vay vốn, lợi nhuận do bán ngoại tệ, lợi nhuận về các hoạt động đầu tư khác …

Lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp

Lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể thu được từ nhiều hoạt động kinh doanh

– Lợi nhuận thu được từ hoạt động khác

Lợi nhuận khác là những khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp không dự tính trước hay có dự tính đến nhưng ít có khả năng xảy ra như: tài sản dôi thừa tự nhiên, nợ khó đòi đã xử lý nay đòi được, nợ vắng chủ hoặc không tìm ra chủ được cơ quan có thẩm quyền cho ghi vào lãi, thanh lý nhượng bán tài sản cố định, phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho…

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *