Tin tức

  • Cập nhật thông tin từ chuyên gia chăm sóc khách hàng

Những Lầm Tưởng Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng

Duy trì lòng trung thành của khách hàng là chiến lược phát triển bền vững nhất của mỗi thương hiệu vì với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì khách hàng luôn nằm ở vị trí trung tâm. Bất kì những lầm tưởng nào về lòng trung thành khách hàng đều có thể kìm hãm sự phát triển và thịnh vượng của mỗi doanh nghiệp.