Phó giám đốc kinh doanh – Công việc, nhiệm vụ, vai trò

Phó giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp là người có vai trò hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp. Vậy Phó giám đốc kinh doanh là công việc gì? Vai trò, nhiệm vụ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiêt trong bài viết dưới đây.

1. Phó giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp là công việc gì?

Giám đốc kinh doanh (Chief Customer Officer – CCO) là một chức danh lớn và có vị trí vô cùng quan trọng trong công ty chỉ sau Giám đốc điều hành (CEO). Nếu CEO là người điều phối tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp, từ khâu quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, quản trị chiến lược… thì CCO là người điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, khách hàng… Vai trò, vị thế của CCO đang ngày một nâng cao trong doanh nghiệp.

Và phó giám đốc kinh doanh là người chỉ đứng sau giám đốc kinh doanh và hỗ trợ giám đốc và đảm nhận thay vai trò của giám đốc kinh doanh khi giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền.

Phó giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp và những điều cần biết

Phó giám đốc sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho giám đốc

2. Vai trò của một phó giám đốc kinh doanh

Phó giám đốc nắm giữ vai trò quan trọng giúp giám đốc thực hiện điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời buổi cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay. Có thể nói họ chính là cánh tay đắc lực của Giám đốc, hỗ trợ nâng cao sự phát triển của đơn vị.

Một Phó giám đốc thực hiện quyền bằng văn bản của ban giám đốc phù hợp với từng giai đoạn, sự phân công từ cấp trên. Họ cũng có quyền thay thế Giám đốc đưa ra quyết định quan trọng nếu Giám đốc vắng mặt. Thông thường thì hoạt động của Phó giám đốc sẽ gắn liền với công tác điều hành của CEO.

Phó Giám đốc kinh doanh được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và nhân sự toàn công ty, quản trị và xây dựng cơ bản; văn thư hành chính; thực hiện chế độ chính sách , tiền lương và công tác đời sống cho nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ và an ninh quốc phòng tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở; tổ chức thanh tra; tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự, quản trị hành chính, đời sống, an ninh, nội bộ thường kỳ cho Giám đốc.

3. Nhiệm vụ và công việc của một phó giám đốc kinh doanh

– Lập kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty phù hợp với ngân sách hoạt động, trình kế hoạch hàng năm cho Giám đốc Khối và Ban điều hành phê duyệt.

– Đánh giá tình hình thị trường bất động sản và đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing phù hợp.

Phó giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp và những điều cần biết

Phó giám đốc kinh doanh giữ vai trò quan trong trong doanh nghiệp

– Đánh giá năng lực của Đại lý bán hàng và đề xuất chính sách bán hàng đối với Đại lý.

– Thực thi các chính sách chính sách phát triển sản phẩm, bán hàng và marketing của Công ty.

– Tổ chức và điều hành mọi hoạt động đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao.

– Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan trong điều hành công việc.

– Quản lý ngân sách, chi phí tại đơn vị.

– Phê duyệt các chi phí hoạt động của Ban theo phân cấp.

– Báo cáo Giám đốc khối về hoạt động của Ban.

– Trực tiếp đàm phán với Đối tác, Đại lý bán hàng nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt

– Tư vấn hỗ trợ cho Giám đốc khối và lãnh đạo đơn vị trong việc xác định các chiến lược kinh doanh, phát triển đại lý …

– Tư vấn hỗ trợ về chính sách, và quy trình, giám sát hoạt động trong lĩnh vực được giao.

– Đóng vai trò chuyên gia trong lĩnh vực được giao.

– Thay mặt giám đốc quản lý khi giám đốc vắng mặt

4. Những điều mà một phó giám đốc kinh doanh cần nắm rõ

Cũng như Giám đốc, Phó giám đốc cũng cần có những kỹ năng cần thiết cho công việc lãnh đạo của mình:

– Hoạch định chiến lược kinh doanh

– Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng

Trách nhiệm tối cao về bán hàng trong một tổ chức sẽ do giám đốc nắm giữ. Và phó giám đốc cũng vậy. Phó giám đốc sẽ cần phải liên tục nắm rõ & đánh giá được doanh số bán hàng đang như thế nào theo từng thời điểm và đối chiếu được số liệu so với cùng kỳ năm trước. Nếu doanh số bán hàng thực hiện tốt Phó giám đốc sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

– Quản lý “con người sales” & đội ngũ sales

Phó giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp và những điều cần biết

Phó giám đốc là người quản lý nhân sự trogn doanh nghiệp 

– Xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh

– Đàm phán

Phó giám đốc, đàm phán có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất. Phó giám đốc sẽ phối hợp với giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán với một loạt các bên liên quan bao gồm khách hàng, nhân viên, các giám đốc và nhà cung cấp khác.

– Quản trị sự thay đổi

Trong môi trường thị trường luôn thay đổi, Phó giám đốc sẽ phải thấy trước bất kỳ thay đổi nào trong cảnh quan và thực hiện quản lý chiến lược để giúp công ty thích ứng những thay đổi đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *